-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Blomstrand Naprapati AB är grundat och drivs av mig, Leg. Naprapat Rebecka Blomstrand. Företaget vänder sig till alla kategorier av patienter. Allt från personer som arbetar med tungt lagerarbete, stillasittande kontorsarbete till elitmotionärer och elitidrottare.
Jag utbildade mig till massör 2003 i Småland och 2005 påbörjade jag Naprapatutbildningen i Stockholm. Jag tog min examen 2009 och erhöll min legitimation 2010.


Utbildning
 
För att bli naprapat läser man fyra års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Det en specialistutbildning inom manuell ortopedisk medicin och man läser humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen och manuell medicin.
Leg. naprapat är en skyddad yrkestitel och kräver ett års vidareutbildning med heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård, framförallt inom ortopedi, radiologi, sjukgymnastik och som självständigt arbete som naprapat med handledning av Leg. läkare och Leg. naprapat. En legitimerad naprapat arbetar enligt samma regler som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade naprapater har sådana kunskaper att de kan bedöma vilka patienter som ska erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att naprapater kan arbeta under självständigt medicinskt yrkesansvar.